στόχος η ομορφιά... κέρδος η υγεία!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body attack10.00 - 10.30

Body pump10.30 - 11.00
Pilates10.00 - 10.50Shape Up cardio10.00 - 10.30

TABATA10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Body attack15.00 - 16.00Body pump15.00 - 16.00Shape Up cardio15.00 - 15.50Vinyasa Yoga15.00 - 15.50T.R.X. Training15.15 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 17.50Step Cardio17.00 - 17.30

ABS 8Hips17.30 - 18.00
Pilates17.00 - 17.50
18.00 - 19.00 Body pump18.00 - 19.00Body attack18.00 - 19.00Pilates18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Shape Up cardio19.00 - 19.50Vinyasa Yoga19.00 - 19.50Body pump19.00 - 20.00Body attack19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Vinyasa Yoga20.00 - 20.50Cross Athletico20.00 - 20.50T.R.X. Training20.00 - 20.30Cross Athletico20.00 - 20.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00 - 18.00 ABS 8Hips17.30 - 18.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body attack10.00 - 10.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Body attack15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body attack18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body attack19.00 - 20.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body pump10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Body pump15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body pump18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body pump19.00 - 20.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 Cross Athletico20.00 - 20.50Cross Athletico20.00 - 20.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Pilates10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 17.50Pilates17.00 - 17.50
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 18.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Shape Up cardio10.00 - 10.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Shape Up cardio15.00 - 15.50
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Shape Up cardio19.00 - 19.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00 - 18.00 Step Cardio17.00 - 17.30
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 TABATA10.30 - 11.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15.00 - 16.00 T.R.X. Training15.15 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 T.R.X. Training20.00 - 20.30
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15.00 - 16.00 Vinyasa Yoga15.00 - 15.50
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Vinyasa Yoga19.00 - 19.50
20.00 - 21.00 Vinyasa Yoga20.00 - 20.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη