στόχος η ομορφιά... κέρδος η υγεία!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body pump10.00 - 11.00Pilates10.00 - 10.50T.R.X. Training10.15 - 10.45Shape Up cardio10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Body attack15.00 - 16.00Body pump15.00 - 16.00Shape Up cardio15.00 - 15.50Vinyasa Yoga15.00 - 15.50T.R.X. Training15.15 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 17.50Step Cardio17.00 - 17.30

ABS 8Hips17.30 - 18.00
Pilates17.00 - 17.50
18.00 - 19.00 Body pump18.00 - 19.00Body attack18.00 - 19.00Pilates18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Vinyasa Yoga19.00 - 19.50Body pump19.00 - 20.00Body attack19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Vinyasa Yoga20.00 - 20.50Cross Athletico20.00 - 20.50T.R.X. Training20.00 - 20.30Cross Athletico20.00 - 20.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00 - 18.00 ABS 8Hips17.30 - 18.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15.00 - 16.00 Body attack15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body attack18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body attack19.00 - 20.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body pump10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Body pump15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body pump18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body pump19.00 - 20.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 Cross Athletico20.00 - 20.50Cross Athletico20.00 - 20.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Pilates10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 17.50Pilates17.00 - 17.50
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 18.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Shape Up cardio10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Shape Up cardio15.00 - 15.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00 - 18.00 Step Cardio17.00 - 17.30
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 T.R.X. Training10.15 - 10.45
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 T.R.X. Training15.15 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 T.R.X. Training20.00 - 20.30
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15.00 - 16.00 Vinyasa Yoga15.00 - 15.50
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Vinyasa Yoga19.00 - 19.50
20.00 - 21.00 Vinyasa Yoga20.00 - 20.50
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη