στόχος η ομορφιά... κέρδος η υγεία!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08.00 - 09.00 Functional T.R.X.08.30 - 09.30Pilates08.30 - 09.30FREE YOUR ENERGY08.30 - 09.30Spinning08.30 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Spinning14.20 - 14.50
15.00 - 16.00 Body bars15.00 - 16.00Power yoga15.00 - 16.00FREE YOUR ENERGY15.00 - 16.00Functional T.R.X.15.00 - 16.00Body change15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 18.00Cardio17.00 - 17.30

ABS & Hips17.30 - 18.00
Pilates17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 19.00Spinning18.15 - 18.45
19.00 - 20.00 Spinning19.00 - 19.30Body change19.00 - 20.00Power yoga19.00 - 20.00Body bars19.00 - 20.00Functional T.R.X.19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Cardio20.00 - 20.30

ABS & Hips20.30 - 21.00
Cross Training20.00 - 21.00Functional T.R.X.20.00 - 21.00Cross Training20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Spinning21.15 - 21.45Spinning21.15 - 21.45
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00 - 18.00 ABS & Hips17.30 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 ABS & Hips20.30 - 21.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15.00 - 16.00 Body bars15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body bars19.00 - 20.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15.00 - 16.00 Body change15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body change19.00 - 20.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00 - 18.00 Cardio17.00 - 17.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Cardio20.00 - 20.30
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 Cross Training20.00 - 21.00Cross Training20.00 - 21.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08.00 - 09.00 Functional T.R.X.08.30 - 09.30
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Functional T.R.X.15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Functional T.R.X.19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Functional T.R.X.20.00 - 21.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08.00 - 09.00 Pilates08.30 - 09.30
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 18.00Pilates17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 19.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15.00 - 16.00 Power yoga15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Power yoga19.00 - 20.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08.00 - 09.00 FREE YOUR ENERGY08.30 - 09.30
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 FREE YOUR ENERGY15.00 - 16.00
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08.00 - 09.00 Spinning08.30 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Spinning14.20 - 14.50
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Spinning18.15 - 18.45
19.00 - 20.00 Spinning19.00 - 19.30
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Spinning21.15 - 21.45Spinning21.15 - 21.45
Κάντε κλικ πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή